Prisblad

P R I S B L A D  2020

 

Indskud

Der betales ikke længere indskud ved indmeldelse.

Kontingenter

Kontingenter betales kvartalsvis forud den 1. i kvartalets første måned.

Senior medlemmer                                                                               kr. 400,00 pr. kvartal

Junior medlemmer (10-18 år)                                                              kr. 250,00 pr. kvartal

Støtte medlemmer*)                                                                            kr. 125,00 pr. kvartal

Familiemedlemsskab  1 senior + et barn under 18 år                    kr. 500,00 pr. kvartal

Ekstra børn under familie medlemsskab pr. barn                          kr. 100,00 pr. kvartal

Prøve medlemsskab **)                                                                       kr. 125,00 pr kvartal  

*) Støtte medlemmer har adgang til klubben to gange månedigt, den 1. og 3. mødedag i måneden, eller efter særlig aftale. Støttemedlemmer modtager nyhedsbreve og andre informationer og har adgang til at deltage i klubbens arrangementer, eventuelt mod hel eller delvis egenbetaling.

**) Prøve medlemsskab er et tilbud til nye medlemmer, så alle har mulighed for at afprøve om et medlemsskab i Stevnstoget er det rigtige. Prøve medlemsskabet giver samme muligheder som et senior medlemsskab; dog er nøgle udlevering undtaget, og betingelser for deltagelse i arrangementer er som gældende for støttemedlemmer. Et prøve medlemsskab må have en varighed på op til ½ år, og senest på dette tidspunkt skal medlemmet overgå til senior medlem eller til støtte medlem, med betaling som angivet på gældende prisblad.

Kontingenter indbetales ved overførsel til klubbens bankkonto, senest 8 dage fra d. 1. i kvartallet; mærket medlems nummer og navn.

Klubbens bankoplysninger er: Reg.nr. 2340 konto nr. 3498 410 528 i Nordea

 

Nøgledepositum

For udlevering af nøgle (kun senior medlemmer) betales et depositum på kr. 50,00, som refunderes ved udmelding af klubben og nøgler afleveres

Vedtaget på generalforsamlingen d. 26-02-2020

Forside