Ordensreglement

            Ordensreglement  

 

  • Ophold i klublokaler skal ske under hensyntagen til øvrige medlemmer.
  • Al samtale skal forgå på en kammeratlig og dæmpet måde.
  • Rygning i klublokalet er ikke tilladt.
  • Klubbens materiale og værktøj skal behandles med omhu og sætter på plads efter brug.
  • Alle medlemmer gør rent og rydder op efter sig.
  • Undgå unødigt tilsmudsning af klublokalet.

 

  • Alt strøm til anlægget skal afbrydes når det ikke er i brug

1: Sluk for  Märklin CS 2

2: Sluk på kontakten, med rødt lys, på væggen

Forside