Prisblad

P R I S B L A D  2014

 

Indskud

Indskud betales ved indmeldelse sammen med første kontingentbetaling.

Senior medlemmer (over 18 år)                                     kr. 500,00

Junior medlemmer (når de fylder 18 år

og har været medlem mindre end 2 år)                         kr. 500,00

Junior medlemmer (når de fylder 18 år

og har været medlem mere end 2 år)                            kr. 250,00

Familiemedlemsskab , 1 senior+ børn under 18 år    kr. 500,00

Støtte medlemmer                                                         kr.    0,00

 

Kontingenter

Kontingenter betales kvartalsvis forud den 1. i kvartalets første måned.

Senior medlemmer                                                                               kr. 400,00 pr. kvartal

Junior medlemmer (14-18 år)                                                              kr. 250,00 pr. kvartal

Støtte medlemmer*)                                                                            kr. 125,00 pr. kvartal

Familiemedlemsskab  1 senior + et barn under 18 år                    kr. 500,00 pr. kvartal

Ekstra børn under familiemedlemsskab pr. barn                           kr. 100,00 pr. kvartal

 

 

*)Støtte medlemmer har adgang til klubben to gange månedigt, den 1. og 3. mødedag i måneden, eller efter særlig aftale. Støttemedlemmer modtager nyhedsbreve og andre informationer og har adgang til at deltage i klubbens arrangementer, eventuelt mod hel eller delvis egenbetaling.

Kontingenter indbetales ved overførsel til klubbens bankkonto, senest 8 dage fra d. 1. i kvartallet

Reg.nr. 2340 konto nr. 3498 410 528 i Nordea

 

Nøgledepositum

For udlevering af nøgle (kun senior medlemmer) betales et depositum på kr. 50,00, som refunderes ved udmelding af klubben og nøgler afleveres

Vedtaget på generalforsamlingen d. 21-02-2018

Forside